päiväkeskus 
kaik​kien ​​naisten talo

Päiväkeskuksessa tuetaan paperittomia tai paperittomuuden uhassa olevia ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä ​yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Keskuksessa tarjotaan ohjausta​ ja ​neuvontaa oleskeluoikeuteen liittyviss​ä asioissa, kokonaistilanteen kartoittamisessa ja itselle kuuluvien palveluiden selvittämisessä sekä niihin ohjaamisessa. Lisäksi keskuksessa järjestetään naisille ja lapsille suunnattua ryhmätoim​intaa.

Turun Valkonauha ry:n heinäkuussa 2017 hankkeena käynnistynyt päiväkeskus Kaikkien Naisten ​talo tarkoittaa yhdistykselle paluuta juurilleen. Valkonauhatyö on perinteisesti vastannut yhteiskunnan ajankohtaisiin ja kipeisiin ongelmiin tarjoten matalan kynnyksen palvelua tukea tarvitseville ihmisille. 

Keskus tarjoaa koulutusta paperittomien ihmisten tilanteesta ja heidän palvelutarpeen huomioimisesta ja kehittämisestä. Paperittomien palveluita kehitetään yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Toiminnassa korostuu vaikuttaminen kohderyhmän tilanteen edistämiseksi.  Turun Valkonauha tekee työtä paperittomien kertalaillistamisen eteen perus- ja ihmisoikeudet huomioivana, inhimillisenä ratkaisuna Lupa elää-kamppanjan yhtenä taustajärjestönä.