Naisten osallisuutta ja toimijuutta edistämässä

Turun Ammattikorkeakoulusta valmistuneet sosionomit Isabella Drischenko ja Veera Kyyhkynen tekivät opinnäytetyönsä Kaikkien Naisten Talon merkityksestä paperittomille naisille osallisuuden näkökulmasta.

”Turvapaikkaprosessiin 2015 jälkeen tehtyjen muutosten myötä naiset ovat erittäin haavoittuvassa
asemassa turvapaikkaprosessin aikana. Turvapaikkaprosessissa palvelujärjestelmä ei aina
tunnista naisten haavoittuvaa asemaa.”

”Tutkimuksemme tavoitteena on tutkia Kaikkien naisten talo -hankkeen merkitystä haavoittuva
asemassa oleville naisille ja kuinka hanke tukee sekä edistää naisten osallisuutta ja toimijuutta.
Tavoitteena on myös tuoda näkyväksi sitä, miksi juuri naiset tarvitsevat tukea
turvapaikkaprosessin aikana.”

Klikkaa kuvaa lukeaksesi koko opinnäytetyön.

De papperslösa är utsatta i coronatider

Undocumented people are at risk during corona. It’s important to ensure health care for everyone. It’s not enough to stipulate health services for all during corona, we also have to make sure that the services are accessible for undocumented people. Portugal sat a good example by issuing temporary permits, could Finland do the same?

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/08/de-papperslosa-ar-utsatta-i-coronatider-manga-manniskor-i-samma-hushall-okar?fbclid=IwAR3qUKh2urbuyRSG0l8Ff4mUyszbcUUMRzF6GZ3xgeWgYP_xJe73pVafFm4