PÄIVÄKESKUS

Turun Valkonauha ry:n heinäkuussa 2017 hankkeena käynnistynyt päiväkeskus Kaikkien Naisten talo tarkoittaa yhdistykselle paluuta juurilleen. Valkonauhatyö on perinteisesti vastannut yhteiskunnan ajankohtaisiin ja kipeisiin ongelmiin tarjoten matalan kynnyksen palvelua tukea tarvitseville ihmisille.

Päiväkeskuksessa tuetaan paperittomia tai paperittomuuden uhassa eläviä ihmisiä,  jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle. Keskuksessa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa oleskeluoikeuteen liittyvissä asioissa, kokonaistilanteen ja itselle kuuluvien palveluiden selvittämistä ja niihin ohjaamista. Lisäksi keskuksessa on naisille ja lapsille suunnattua ryhmätoimintaa.

Keskus tarjoaa koulutusta paperittomien ihmisten tilanteesta ja heidän palvelutarpeen
huomioimisesta ja kehittämisestä .Paperittomien palveluita kehitetään yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Toiminnassa korostuu vaikuttaminen kohderyhmän tilanteen edistämiseksi.  Turun Valkonauha tekee työtä paperittomien kertalaillistamisen eteen perus- ja ihmisoikeudet huomioivana, inhimillisenä ratkaisuna Lupa elää-kamppanjan yhtenä taustajärjestönä .