Paperittomien palveluohjaus (2021-2022, STEA)

Toiminnan tavoitteena oli sujuvoittaa paperittomien sosiaali- ja terveyspalvelupolkuja muun muassa lisäämällä tietoa palveluista ja varmistamalla niihin pääsy.  Palveluohjaajat kouluttivat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita sekä ammattilaisia kohderyhmän tilanteesta ja moninaisuudesta ja siihen kuuluvien ihmisten oikeuksista.

Toimintamuotoina oli viikoittainen terveyspiste yhteistyössä SPR:n ja Global Clinicin kanssa sekä päivittäinen terveysneuvonta hoidon tarpeen arvioimiseksi. Lisäksi hankkeessa selvitettiin asiakkaiden kokonaistilannetta ja mahdollisia teitä oleskelun virallistamiseen yhteistyössä Kaikkien naisten talo päiväkeskuksen kanssa.
Toimintaan ohjattiin paperittomia henkilöitä, jotka tarvitsivat neuvoja liittyen terveyteen, oleskeluoikeuteen, ja/tai paperittomien palveluihin.

Hanke julkaisi raportin paperittomien palveluista Turussa, jonka voit lukea täältä.