KAIKILLE EVÄÄT ELÄMÄÄN

Kaikkien Naisten talo hanke alkoi osana Kaikille eväät elämään avustusohjelmaa. Avustusohjelma tähtäsi eriarvoisuuden vähentämiseen edistämällä lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja torjumalla ylisukupolvista syrjäytymistä. Ohjelmaa rahoitti STEA vuosina 2017-2021.

Ohjelmassa oli mukana 23 lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevän järjestön kehittämishanketta. Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi ohjelman toteutusta ja tuki hankkeiden kehittämistyötä, osaamista ja verkostoitumista sekä viesti hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista.

Ohjelma kuului sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaan.